VALORI

în jurul cărora se centrează viitorul European al Universității noastre:

  • Tratamentul egal al tuturor membrilor comunității noastre academice, cu demnitate, cu respect reciproc, corectitudine și cu echilibru.

  • Recunoașterea valorii personale și instituționale și recompensarea meritelor, a creativității și a inovațiilor care au adus un renume instituțional solid.

  • Solidaritatea instituțională în relație cu comunitatea de apartenență academică, spiritul de echipă fiind cultivat și promovat.

  • Cultivarea unei imagini publice de elită socială pentru corpul medical, în contextul actualei lipse de încredere în sistemul medical.

  • Cultivarea transparenței decizionale și organizaționale, a valorilor unei comunități colegiale și colaborative.

  • Promovarea înțelegerii interculturale și interetnice - cultivarea toleranței, a ecumenismului, a acceptării diferenței și a diversității.

  • Deschiderea în educație, formare și cercetare, în legătură directă cu etica și deontologia universitară, cu respectul reciproc și cu multiculturalismul.

  • Accesibilitate în acord cu standardele academice agreate la nivel național și internațional dar și cu nevoile studenților, cadrelor didactice sau ale partenerilor educaționali.

TOP