PRINCIPII FUNDAMENTALE

care ghidează evoluția Universității noastre către dezvoltare și performanță:

 • Responsabilitate civică și socială, prin angajare publică în rezolvarea problemelor sistemului de sănătate și în îmbunătățirea performanțelor acestuia.

 • Aplicarea principiilor de management orientat către performanță și asigurare continuă a calității în procesul instituțional.

 • Continuitate în dezvoltare, prin dezvoltarea reperelor strategice ale programului managerial precendent.

 • Transparenţă instituțională, prin care deciziile și activitățile derulate la nivelul conducerii UMFCD vor fi făcute publice, în vederea informării comunității academice.

 • Performanță academică de excelență – de la egalitatea șanselor de acces în Universitate la crearea premiselor de succes și de atingere a excelenței pentru toți absolvenții Universității noastre.

 • Gândirea critică, ca formă de exprimare a ideilor intelectuale și a strategiilor academice și de cercetare.

 • Accesul nediscriminatoriu al studenților și incluziunea socială, care coagulează valorile democratice pe care UMFCD le plasează în centrul proceselor de formare a studenților.

 • Implicarea activă a studenților în procesul de decizie.

 • Dezvoltarea activităților antreprenoriale pentru valorificarea competențelor absolvenților noștri.

 • Gestionarea judicioasă și eficientă a resurselor, care va aduce un profit instituțional pe termen mediu și lung, atât la nivel material, dar mai ales la nivelul resursei umane.

 • Promovarea valorilor învățământului centrat pe student prin utilizarea noilor tehnologii în formarea studenților, dar și în pregătirea cadrelor didactice universitare.

 • Îmbunătățirea continuă a calității actului didactic și a cercetării, prin creșterea capacității instituționale, dezvoltarea bazei materiale și digitalizare.

TOP