MISIUNEA INSTITUȚIONALĂ

  • Ca instituţie publică, UMFCD este dedicată profund deservirii societăţii româneşti, prin punerea la dispoziție a soluţiilor strategice și punctuale pentru problemele medicale și de sănătate publică ale comunităţii și prin promovarea unei culturi medicale ştiinţifice bazate pe excelență, parteneriat, inovație și digitalizare. Prin furnizarea de dovezi științifice, UMFCD participă la fundamentarea politicilor publice centrate pe dezvoltarea durabilă și pe îmbunătățirea stării de sănătate. Totodată, prin acordarea de consultanţă şi asistenţă autorităților de resort, contribuie la rezolvarea problemelor de organizare, finanțare și performanță ale sistemului de sănătate, la nivel național și regional.

  • Ca instituţie de predare și de formare, UMFCD are ca principal obiectiv corelarea ofertei educaționale cu cerințele pieței și societății. În acest sens, studentul, care este principalul beneficiar și centrul activităților de pregătire profesională va alege UMFCD, deoarece are certitudinea dobândirii competențelor state of the art în domeniul în care își va desfășura activitatea.

  • Ca instituţie de cercetare avansată, UMFCD vizează, prin rezultate înalt performante ale cercetării, obținerea unei poziții strategice în spațiul european, aspirând în același timp la realizarea primei Alianțe de Universități Europene din acest domeniu și va acționa pentru promovarea spiritului gândirii critice şi etice în domeniul medical.

  • Ca instituţie de excelență medicală, UMFCD promovează inovația în domeniul medical centrată pe medicina personalizată și de precizie pentru îmbunătățirea stării de sănătate, oferind în acest fel un răspuns adecvat și cuprinzător la provocările actuale și viitoare ale societății, marcate de îmbătrânirea populației și creșterea poverii bolilor cronice.

TOP