DIRECȚII STRATEGICE

raportate la contextele: internațional, național și instituțional

Îmbunătățirea continuă a procesului educațional, cu adaptarea la cerințele pieței muncii și la nevoile actuale ale societății, în context național, european și mondial.

Creșterea competitivității la nivel național și internațional prin consolidarea cercetării științifice, cu accent pe calitatea acesteia.

Dezvoltarea și valorizarea capitalului uman, printr-o politică ambiţioasă şi coerentă de promovare a creativității şi originalității, orientată spre recunoaşterea meritelor şi spre formarea şi dezvoltarea capacităţilor profesionale.

Internaţionalizarea UMFCD și consolidarea vizibilității în plan național și internațional ca universitate de elită pentru formarea în profesiile medicale.

Dezvoltarea și consolidarea relaţiilor cu studenţii.

Consolidarea și dezvoltarea patrimoniului Universității.

Digitalizarea - instrument pentru dezvoltarea durabilă.

Asigurarea unui management eficient și transparent care să susțină demersurile de creștere a calității și competitivității la nivelul Universității și de creștere a vizibilității acesteia pe plan internațional.

TOP