PROMOVAREA DIGITALIZĂRII ȘI A INTEGRĂRII BIOTEHNOLOGIILOR INOVATIVE

Vom implementa sisteme educaționale bazate pe tehnologia informației și vom integra instrumente digitale inovatoare pentru a îmbunătăți experiența educațională și administrativă.

 

Activități

 • Identificarea de oportunități de dezvoltare a accesului la tehnologie pentru programele de învățământ și cercetare din universitate.
 • Crearea unui program de instruire și formare continuă a întregului personal al UMFCD în utilizarea noilor tehnologii și a soluțiilor digitale, pentru a le spori competențele digitale.
 • Încurajarea proiectelor de cercetare care au ca rezultate dezvoltarea de soluții IT de tip e-health/m-health și integrarea acestor soluții în platformele IT ale UMFCD.
 • Identificarea de oportunități de finanțare în ciclu de finanțare UE Horizon Europe și IHI.
 • Colaborarea cu universități, instituții similare și cu parteneri din industrie pentru schimbul de bune practici și pentru dezvoltarea de proiecte comune de cercetare și dezvoltare în domeniul digitalizării medicale.
 • Promovarea culturii digitale în comunitatea Universitară.

Activități

 • Informatizarea disciplinelor cu echipamente și licențe IT pentru activități față în față și în sistem on-line, cu echipamente de videoproiecție, videoconferință.
 • Modernizare infrastructură rețelistică și servere, capabilă să susțină nevoile digitale ale universității.
 • Modernizarea softului pentru evaluarea cadrelor didactice.
 • Implementarea unui sistem informatic în vederea respectării cu strictețe a criteriilor științifice la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice din cadrul UMF.
 • Operaționalizarea programului de administrare a proiectelor de cercetare.
 • Modernizare programului utilizat pentru raportarea rezultatelor cercetării.
 • Dezvoltarea de programe de competențe digitale și biotehnologice inovative.

Activități

 • Implementarea și operaționalizarea unui sistem electronic de depunere și urmărire a referatelor de necesitate pentru Programul anual de achiziții publice pentru transparentizare și urmărire electronică a situației solicitărilor.
 • Implementarea și operaționalizarea unei platforme electronice pentru Gestiunea Documentelor și urmărirea documentelor in format electronic codificate ISO și implementarea unei soluții de arhiva electronică.
 • Digitalizarea proceselor administrative din cadrul Școlii doctorale pentru gestionarea studenţilor doctoranzi și a programelor de pregătire doctorală.
 • Operaționalizare soft inventariere electronică prin aplicare de coduri de bare pentru toate bunurile UMFCD.
 • Modernizarea softului de școlaritate: plată electronică taxe, eliberare adeverințe electronic.
 • Modernizarea softului de cazare și burse.
 • Modernizarea serviciilor digitale pentru gestionarea resurselor umane.
 • Modernizarea serviciilor digitale pentru gestionarea financiar-contabilă.
 • Modernizarea softului de gestionare a candidaților la Concursul de admitere.
TOP