PARTENERIAT ACTIV CU COMUNITATEA

Activități

 • Încheierea de parteneriate cu organizațiile studențești.
 • Dezvoltarea împreună cu organizațiile studențești a unui plan comun de acţiuni de responsabilitate socială.
 • Stabilirea și consolidarea parteneriatelor cu instituții de sănătate, ONG-uri și alte organizații relevante pentru a implementa programe de sănătate publică în comunități.
 • Implementarea de intervenții medicale și de sănătate publică în comunități/grupuri vulnerabile.
 • Capitalizarea experienței de intervenții în comunități.
 • Cultivarea interesului comunității academice pentru inițiative de dezvoltare durabilă la nivelul UMFCD.
 • Crearea de oportunități și programe pentru a încuraja studenții să se implice în activități de responsabilitate socială.
 • Implementarea de inițiative și proiecte care să permită studenților să contribuie activ la bunăstarea comunității.
 • Realizarea de cercetări aplicate și studii care abordează problemele și nevoile specifice comunităților locale și regionale.
 • Diseminarea rezultatelor cercetării în comunitate pentru a informa și îmbunătăți practicile de sănătate publică.

Activități

 • Dezvoltarea de parteneriate cu companii și organizații din sectorul economic pentru a sprijini dezvoltarea profesională, interdisciplinară a studenților și a absolvenților.
 • Promovarea stagiilor de practică, mentoratului profesional și a oportunităților de angajare pentru studenți.
 • Implicarea universității în proiecte de dezvoltare locală și regională care aduc beneficii tangibile comunităților.
 • Participarea activă la dialogul și procesele de luare a deciziilor la nivel local și regional pentru promovarea sănătății și educației.
TOP