DIGITALIZAREA

INSTRUMENT PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ

 • Identificarea de oportunități de dezvoltare a accesului la tehnologie pentru programele de învățământ și cercetare din universitate.

 • Dezvoltarea unui centru de e-health în cadrul UMFCD centrat pe instruirea studenților cu privire la noile tehnologii disponibile, aplicabilitatea inteligenței artificiale în sectorul medical, care să servească ca hub antreprenorial și nucleu de inovație.

 • Încurajarea proiectelor de cercetare care au ca rezultate dezvoltarea de soluții IT de tip e-health/m-health și integrarea acestor soluții în platformele IT ale Universității.

 • Identificarea de oportunități de finanțare în Programul Operațional Competitivitate și în viitorul ciclu de finanțare al UE – Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, pentru soluții digitale la nivelul UMFCD.

 • Planificarea unei strategii pentru integrarea tuturor soluțiilor digitale administrative implementate în cadrul UMFCD (cu functionalități noi pe lângă cele deja existente: spre exemplu, la Școala Doctorală).

 • Implementarea și operaționalizarea unui sistem electronic de depunere și urmărire a referatelor de necesitate pentru Programul anual de Achiziții Publice pentru transparentizare și urmărire electronică a situației solicitărilor.

 • Implementarea și operaționalizarea unei platforme electronice pentru gestiunea documentelor și urmărirea documentelor în format electronic codificate ISO și implementarea unei soluții de arhivă electronică.

 • Modernizarea softului de școlarizare: plată electronică taxe, eliberare adeverințe în format electronic, înlăturând prezentarea studenților pentru a le ridica la diferitele departamente ale universității.

 • Modernizarea softului pentru cazare și burse.

 • Informatizarea disciplinelor cu echipamente IT de lucru și cu echipamente de videoproiecție și videoconferință.

 • Operaționalizarea softului de inventariere electronică, prin aplicarea de coduri de bare pentru toate bunurile UMFCD.

 • Operaționalizarea și modernizarea softului pentru evaluarea cadrelor didactice.

 • Operaționalizarea programului de administrare a proiectelor de cercetare.

 • Operaționalizarea programului utilizat pentru raportarea rezultatelor cercetării.

 • Implementarea unui sistem informatic în vederea respectării cu strictețe a criteriilor științifice pentru concursurile de ocuparea posturilor didactice din cadrul UMFCD.

 • Introducerea înscrierii electronice a candidaților la Concursul de Admitere.

TOP