CONSOLIDAREA ȘI EXTINDEREA PATRIMONIULUI

REABILITAREA, CONSOLIDAREA, EXTINDEREA, REFUNCȚIONALIZAREA CLĂDIRILOR EXISTENTE

 • Reabilitarea imobilului în care își desfășoară activitatea Facultatea de Medicină, situat în municipiul București, B-dul Eroii Sanitari nr. 8 - încadrat în clasa întâi de risc seismic.

 • Consolidarea și reabilitarea căminelor studențești Splai 46 și Splai 48, ce prezintă risc seismic.

 • Consolidarea și reabilitarea căminelor studențești E din complex Grozăvești și A2 din Belvedere.

 • Reevaluarea gradului de risc pentru imobilul din strada Ionel Perlea nr. 12, unde își desfășoară activitatea Facultatea de Medicină Dentară - încadrat actual în clasa întâi de risc seismic.

 • Consolidare clădire Rectorat, din str. Dionisie Lupu Nr. 37.

 • Continuarea proiectului de extindere a Facultății de Medicină Dentară inițiat în parteneriat cu primăria Sectorului 4.

 • Achiziția unei clădiri pentru concentrarea întregului personal administrativ.

 • Reparații curente la clădirile existente, în baza urgențelor și priorităților.

 • Realizarea de construcții noi cu scop de spațiu de învățământ sau cazare în strada Vasile Milea nr. 4, Sector 6, București.

 • Modernizarea bazei sportive UMFCD - consolidarea terenurilor de tenis - reamenajarea balonului, instalarea tribunelor de spectatori, reamenajarea gazonului sintetic al terenului de fotbal.

 • Amenajarea restaurantului cantină din Bolintineanu și operaționalizarea lui.

 • Achiziția de spații în vederea creşterii calităţii actului medical şi pregătirii profesionale a studenţilor, rezidenţilor şi medicilor aflaţi în stagiile de pregătire de licenţă/postuniversitară, cât și în vederea creării unui centru de simulare al UMFCD.

TOP