CONSOLIDAREA ȘI EXTINDEREA PATRIMONIULUI UNIVERSITAR

Vom investi în modernizarea și extinderea facilităților și laboratoarelor, asigurând resursele necesare pentru un mediu de învățare și cercetare de top.

 

Activități

 • Actualizarea inventarului și a situaţiei juridice a clădirilor şi terenurilor din patrimoniul UMFCD.
 • Realizarea unei dezvoltări planificate a patrimoniului – cu analiza nevoilor reale de reabilitare, modernizare și dotare, starea actuală a clădirilor şi terenurilor – necesităţi de reabilitare.
 • Reabilitarea imobilului în care își desfășoară activitatea Facultatea de Medicină Generală situat în municipiul București, B-dul Eroii Sanitari nr. 8 - încadrat în clasa întâi de risc seismic.
 • Consolidarea și reabilitarea căminelor studențești Splai 46 și Splai 48 - risc seismic.
 • Consolidarea și reabilitarea căminelor studențești E din complex Grozavesti și A2 din Belvedere.
 • Consolidare clădire Rectorat, str Dionisie Lupu Nr. 37.
 • Operaționalizare completă a proiectului de extindere a Facultății de Medicină Dentară inițiat în parteneriat cu primăria Sectorului 4.
 • Reparații capitale și reparații curente la clădiri existente, în baza urgențelor a priorităților conform documentelor justificative și a sumelor aprobate în buget cu aceasta destinație.
 • Modernizarea bazei sportive a UMFCD (consolidare terenuri de tenis- reamenajare balon, instalare tribune spectatori, reamenajare teren de fotbal sintetic).
 • Amenajarea restaurantului cantină din Bolintineanu și operaționalizarea lui.
 • Reabilitarea spațiilor de cazare pentru invitații UMFCD.
 • Modernizare camere cămine campus UMFCD.

Activități

 • Modernizarea actualelor spații de învățământ și extinderea cu noi spații de învățământ și cercetare; modernizarea dotării și tehnologiei la care au acces studenții și cadrele didactice.
 • Achiziționarea unei clădiri pentru concentrarea întregului personalul administrativ.
 • Realizarea de construcții noi pentru modernizare și extindere facilități bază sportivă localizată în strada Vasile Milea nr. 4 Sector 6 București.
 • Achiziționarea sau închirierea de noi spații pentru relocarea sau extinderea disciplinelor, structurilor administrative ce intră în proces de reabilitare.
 • Achiziționarea sau închirierea de noi spații necesare pentru dezvoltare activităților curiculare sau extracuriculare studențești.

Activități

 • Constituirea de comisii/grupuri de lucru pentru analiza oportunităților de finanțare din bugetul național și/sau din fonduri europene.
 • Participarea activă a UMFCD la consultările publice pentru prioritizarea multianuală a investițiilor naționale și europene la nivel național și regional.
 • Comunicarea permanentă cu entitățile de decizie privind proiectele UMFCD.
 • Obținerea de finanțare pentru dezvoltarea Institutului de Cercetare și Dezvoltare în Genomică.
 • Obținere finanțare pentru modernizare cămine și cantine.
 • Continuarea demersurilor privind transferul Spitalului CF 2 dec la Ministerul Transporturilor către UMFCD.
TOP