Să construim împreună

Am elaborat prezentul Program Managerial, pornind de la o analiză retrospectivă a evoluției indicatorilor de calitate și de performanță ai Universității, îmbinată cu o analiză a situației actuale a Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București (UMFCD) în comparație cu alte universități din țară și din străinătate.

Am orientat liniile strategice către viitor, raportându-mă la viziunea instituțională dar și la misiunea asumată public, prin care sunt acoperite ariile mari ale rațiunilor de existență instituțională, asumate la nivel național, regional și internațional.

Universitatea noastră trebuie să fie poziționată, din perspectiva filosofiei instituționale, în relație cu performanța, iar din punctul de vedere al relației cu competitivitatea, în spiritul principiilor sustenabilității și ale dezvoltării durabile.

Viziunea asupra evoluției pe termen mediu și lung a Universității noastre se centrează, din punctul meu de vedere, pe o instituție puternic internaționalizată, ancorată în performanță și competitivitate, ce desfășoară un proces didactic centrat pe student şi o activitate de cercetare aliniată la Agenda Europeană 2030 pentru Dezvoltare Durabilă.

În acest context este definitorie optimizarea permanentă a managementului instituțional prin implementarea unor politici de:

  • Consolidare și dezvoltare a unităţilor de predare, învăţare și cercetare, prin investiții continue, digitalizare și transparentizare
  • Optimizare a sistemelor suport pentru studenți (burse, mobilități, tutorat, asociații studențești, consiliere și orientare în carieră, Alumni)
  • Creștere a gradului de internaționalizare al ofertei educaționale
  • Creștere a vizibilității UMFCD prin stimularea participării în proiecte de anvergură europeană, precum și prin parteneriate cu instituții de top
  • Stimulare a activităților de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) în acord cu obiectivele strategice ale programului Horizon Europe 2021-2027
  • Formare continuă a resursei umane pentru dobândirea de competențe avansate dedicate procesului educațional și activităților CDI
  • Susținere a personalului didactic și de cercetare în vederea dezvoltării și consolidării carierei academice
  • Consolidare a rolului decizional în elaborarea și implementarea strategiilor din domeniul sănătate, atât la nivel local cât și regional
  • Atragere de surse suplimentare de finanțare
  • Optimizare a capacității administrative, consolidare, modernizare și extindere a patrimoniului

Consider că numai așa vom putea evolua de la cea mai reprezentativă Universitate de Medicină și Farmacie din România, la statutul de lider european regional.

Pentru mai multe detalii despre acțiunile pe care le consider că vor propulsa Universitatea noastră în TOP 500 Shanghai, printre primele 100 de Universități din lume, in domeniul științelor medicale, vă invit să accesați programul meu managerial.

TOP